دانلود نرم افزار Microsoft VirtualEarth Satellite Downloader V7.84

دانلود نرم افزار Microsoft VirtualEarth

نرم افزار Microsoft VirtualEarth Satellite Downloader برای دانلود تصاویر ماهواره ی و گوگل ارث است که بعد از وارد کردن مختصات دو نقطه با اتصال به سرور شروع به برداشت منطقه مطالعاتی در ابعاد کوچک می کند و پس از اتمام کار لازم است این تصاویر بهم چسبانده شود ودر فرمت BMP ذخیره می شود.

در ادامه بخوانید

دانلود نرم افزار گوگل ارث Google Earth Pro

نرم افزار گوکل ارث (Google Earth) برای اولین بار توسط شرکت keyhole با نام Earth viwer 3D در سال ۲۰۰۱ منتشر شد و شرکت گوگل در سال ۲۰۰۴ حق امتیاز آن را خرید و اولین نسخه با این نام را در سال ۲۰۰۵ انتشار داد.

در ادامه بخوانید