دانلود نرم افزار Microsoft VirtualEarth Satellite Downloader V7.84

دانلود نرم افزار Microsoft VirtualEarth

نرم افزار Microsoft VirtualEarth Satellite Downloader برای دانلود تصاویر ماهواره ی و گوگل ارث است که بعد از وارد کردن مختصات دو نقطه با اتصال به سرور شروع به برداشت منطقه مطالعاتی در ابعاد کوچک می کند و پس از اتمام کار لازم است این تصاویر بهم چسبانده شود ودر فرمت BMP ذخیره می شود.

در ادامه بخوانید