دانلود نرم افزار گوگل ارث Google Earth Pro

نرم افزار گوکل ارث (Google Earth) برای اولین بار توسط شرکت keyhole با نام Earth viwer 3D در سال ۲۰۰۱ منتشر شد و شرکت گوگل در سال ۲۰۰۴ حق امتیاز آن را خرید و اولین نسخه با این نام را در سال ۲۰۰۵ انتشار داد.

در ادامه بخوانید