ریدایرکت ۳۰۱ تغییر دامنه

ریدایرکت چیست؟

فرض کنید شما سایتی دارید و حالا به دلایلی آدرس سایت را می خواهید تغییر دهید برای نمونه :

– در ابتدای راه شما دامین رایگان داشتید و حالا می خواهید یک سایت جدید با همان مطالب بسازید (olddomin.tk –> newdomin.com)
– می خواهید نام دامین خود را متناسب به حرفه ی خود انتخاب کنید
– یا صفحه داشتید با url نامناسب حالا می خواهید به آدرس جدید در همان دامنه تغییر دهید (yourdomin.com/p=?1 –> yourdomin.com/my-business)
در ادامه بخوانید