معرفی و نصب نرم افزار گوگل ارث – آموزش گوگل ارث جلسه اول

معرفی و نصب نرم افزار گوگل ارث

جلسه اول : معرفی و نصب نرم افزار گوگل ارث

در این دوره آموزش نرم افزار گوگل ارث را آغاز خواهیم کرد که سعی بر آن است تمام  موارد مربوط به این نرم افزار و ارتباط بین نرم افزاری (…,Arc GIS , Envi , 3Ds Max ) و همچنین نرم افزار هایی که کمک به دانلود تصاویر گوگل ارث و دانلود تصاویر ماهواره ی می کنند مانند : El-Shayal Smart Web , Microsoft VirtualEarth , Stitch Map و  … خواهیم پرداخت.


در ادامه بخوانید